Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"

Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Întrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 367072
Luni, 30 Noiembrie, 2015
Actualizare: 20 aprilie 2015

 


Organizarea Secţiunii a IV-a
Referate ştiinţifice

ORGANIZARE (Iaşi, 28 - 29 martie 2015)

Disciplina

Clasele

Participarea elevilor

Locul desfăşurării etapei judeţene, Iaşi

FIZICĂ

VI-XII

Individuală/ colectivă

Şcoala „Alexandru cel Bun” Iaşi

MECATRONICĂ

IX-XII

Organizare comună cu Fizica

ELECTRONICĂ

IX-XII

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi

ELECTROTEHNICĂ

IX-XII

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Univ. Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi

DESFĂŞURARE

 • 28 martie, orele 9-19, susţinerea probei;
 • 29 martie, ora 20, afişarea rezultatelor;
 • 30 martie, orele 10-16, depunerea contestaţiilor;
 • 30 martie, orele 16-20, rezolvarea contestaţiilor;
 • 11 aprilie, festivitatea de premiere.

EVALUARE

Elevii prezintă lucrări (referate scrise) pe teme de fizică şi interdisciplinare.
Tematica lucrărilor nu este restrânsă la conţinuturile programelor şcolare.
Referatul va cuprinde (vezi rubrica Secţiuni, Referate ştiinţifice):

 • Rezumat
 • Introducere
 • Metodologie
 • Rezultate
 • Concluzii

Un exemplar al referatului - vezi rubrica Secţiuni, Referate ştiinţifice - va fi predat comisiei de evaluare, în format tipărit şi electronic.
Lucrările prezentate în concurs vor menţiona pe pagina de titlu: Concursul „Ştefan Procopiu”; etapa, ediţia, secţiunea; autori (clasa, şcoala, localitatea), titlul lucrării, îndrumători.
Concurenţilor li se pun la dispoziţie: calculator, videoproiector.
În sală este admisă prezenţa publicului (profesori, elevi, părinţi etc.).
În raport cu Diplomele acordate (profiluri creative/ categorii de performanţă), lucrările vor fi evaluate în raport cu următoarele criterii - vezi rubrica Organizare şi desfăşurare. Criterii de evaluare:

Disciplina

Structura probei

FIZICĂ
MECATRONICĂ
ELECTRONICĂ
ELECTROTEHNICĂ

 • NEWTON (gândire ştiinţifică), criteriile 1, 2, 3, 10, 11 (50 p.);
 • ARHIMEDE (perspicacitate), criteriile 1, 2, 3, 4, 5 (50 p.);
 • COPERNIC (flexibilitatea gândirii), criteriile 1, 2, 3, 6, 7 (50 p.);
 • EINSTEIN (originalitate) - soluţii originale;
 • PROCOPIU - cumulează punctajele (150 p.).

 

Timpul de susţinere:

 • Prezentare: 10 min.
 • Discuţii: 5 min.

ÎNSCRIERE

Înscrierea se realizează folosind formularul: Tabel înscriere.
După completare, acesta se trimite până în data de 20 martie 2015 pe adresa:
Prof. Mihai Keller <mihai.keller@gmail.com>

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Etapa judeteana Iasi 2016
Etapa interjudeteana, Durau (Neamt), 29 mai - 1 iunie si Iasi , 5 - 6 iunie 2015
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)            Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
2006-2015 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"