Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"Cautare pe www.concursul-procopiu.ro


Bazele pedagogice
Monografia concursului - Etapa judeteana Iasi 2013
Caiete didactice. Invatarea creativa
Formare profesionala
Despre noi
Link
Contact
Accesari : 319499
Duminica, 21 Decembrie, 2014
Actualizare: 6 februarie 2014

 


Organizarea Secţiunii a IV-a
Referate ştiinţifice

ORGANIZARE (Iaşi, 29-30 martie 2014)

Disciplina

Clasele

Participarea elevilor

Locul desfăşurării etapei judeţene, Iaşi

FIZICĂ

VI-XII

Individuală/ colectivă

Şcoala „Alexandru cel Bun” Iaşi

MECATRONICĂ

XI-XII

Organizare comună cu Fizica

ELECTRONICĂ

XI-XII

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi

ELECTROTEHNICĂ

XI-XII

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Univ. Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi

 

DESFĂŞURARE

 

EVALUARE

Elevii prezintă lucrări (referate scrise) pe teme de fizică şi interdisciplinare.
Tematica lucrărilor nu este restrânsă la conţinuturile programelor şcolare.
Referatul va cuprinde (vezi rubrica Secţiuni, Referate ştiinţifice):

Un exemplar al referatului - vezi rubrica Secţiuni, Referate ştiinţifice - va fi predat comisiei de evaluare, în format tipărit şi electronic.
Lucrările prezentate în concurs vor menţiona pe pagina de titlu: Concursul „Ştefan Procopiu”; etapa, ediţia, secţiunea; autori (clasa, şcoala, localitatea), titlul lucrării, îndrumători.
Concurenţilor li se pun la dispoziţie: calculator, videoproiector.
În sală este admisă prezenţa publicului (profesori, elevi, părinţi etc.).
În raport cu Diplomele acordate (profiluri creative/ categorii de performanţă), lucrările vor fi evaluate în raport cu următoarele criterii - vezi rubrica Organizare şi desfăşurare. Criterii de evaluare:

Disciplina

Structura probei

FIZICĂ
MECATRONICĂ
ELECTRONICĂ
ELECTROTEHNICĂ

  • NEWTON (gândire ştiinţifică), criteriile 1, 2, 3, 10, 11 (50 p.);
  • ARHIMEDE (perspicacitate), criteriile 1, 2, 3, 4, 5 (50 p.);
  • COPERNIC (flexibilitatea gândirii), criteriile 1, 2, 3, 6, 7 (50 p.);
  • EINSTEIN (originalitate) - soluţii originale;
  • PROCOPIU - cumulează punctajele (150 p.).

Timpul de susţinere:

ÎNSCRIERE

Înscrierea se realizează folosind formularul: Tabel înscriere.
După completare, acesta se trimite până în data de 20 martie 2014 pe adresa:
Prof. Mihai Keller <mihai.keller@gmail.com>

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Etapa judeteana Iasi (Fizica, Electronica, Mecatronica, Electrotehnica, Automatica): 29 - 30 martie 2014
Etapa nationala 2014 - Durau (Neamt), 6 - 9 iunie
Tabara de creativitate stiintifica Navodari-Constanta

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)            Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
2006-2013 Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro