Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"

Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 400821
Joi, 26 Mai, 2016
Actualizare: 25 mai 2016

 


 

Concursul de creativitate „Ştefan Procopiu”

Ediţia a XIX-a - martie - iunie 2016

 

CONCURSUL DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU” este dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar: cl. a VI-a – a XII-a - gimnaziu, licee teoretice şi tehnologice.
Concursul se desfăşoară pentru disciplinele fizică şi tehnologiile înrudite, mecatronică, electronică, electrotehnică. 
Concursul se organizează pe baza acordurilor de colaborare dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din Iaşi:
- Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
- Forumul Inventatorilor Români din Iaşi.
Colaborarea are ca scop:
- valorificarea creativității științifice şi tehnice a elevilor, stimularea potenţialului creativ al elevilor, dezvoltarea de competenţe trans-disciplinare la elevi (comunicare, rezolvare de probleme, TIC, cooperare în realizarea de proiecte etc.);
- stimularea interesului elevilor pentru aprofundarea studiului fizicii şi al tehnologiilor înrudite şi orientarea traseului şcolar al elevilor către o carieră profesională în aceste domenii.
Concursul răspunde unor cerinţe pedagogice, precum:
- reflectarea în evaluarea rezultatelor şcolare a capacităţilor de transfer şi de creativitate ale elevilor; 
- aprecierea profilului creativ al fiecărui elev – abilităţi de gândire teoretică, experimentală, tehnică, intuitivă (perspicacitate), imaginaţie științifică anticipativă, flexibilitatea, productivitatea gândirii, originalitate, elaborare etc.;
- stimularea performanţelor elevilor într-un spectru de inteligenţe larg - logico-matematic, verbal-lingvistic, vizual-spațial, naturalist, chinestezic, interpersonal, intra-personal, muzical, existenţial etc. (H. Gardner) - prin extinderea gamei de rezultate ale învățării evaluate.
Prin practicile sale, Concursul promovează concepţia conform căreia performanțele învățării se regăsesc la „intersecția” favorabilă a două dimensiuni ale personalităţii:
- ansamblul profilurilor creative specifice (categorii de competenţe valorizate în disciplinele studiate), reprezentate prin diplomele acordate în Concurs; 
- ansamblul profilurilor de inteligenţe (capacităţi individuale şi „distribuite în mediu”, favorabile manifestării performanţelor creative), reprezentate prin secţiunile Concursului.
În scopul armonizării acestor două dimensiuni ale personalităţii, Concursul propune:
Situații de evaluare - Secţiunile Concursului:
I. LUCRĂRI SCRISE - probe scrise (individuale);
II. TEHNICI DE LABORATOR – probe experimentale;
III. GRUPURI DE COOPERARE - proiecte de grup;
IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE - rapoarte de cercetare;
V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ (APLICATĂ) – lucrări practice;
VI. TEHNICI COMPUTAŢIONALE – software (educaţional, tehnologic);
VII. COMPOZIŢII – literatură, film, arte plastice, teatru pe teme ştiinţifice;
VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE – proiecte de afaceri.
Criterii de evaluare - Diplomele acordate:
ARHIMEDE – gândire intuitivă (holistă, spirit de observaţie şi perspicacitate);
NEWTON – gândire analitică (teoretică, ştiinţifică);
COPERNIC – flexibilitatea gândirii ştiinţifice;
GALILEI – gândire experimentală (priceperea de a experimenta);
EDISON – productivitatea (fluiditatea) gândirii ştiinţifice/ tehnice;
COANDĂ – gândire tehnică (adecvarea gândirii la realitate);
JULES VERNE – imaginaţie ştiinţifică anticipativă;
EINSTEIN – originalitatea gândirii ştiinţifice;
PROCOPIU – spectru larg de aptitudini ştiinţifice/ tehnice.

Prof. Iulian Leahu, octombrie 2015

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Etapa judeteana Iasi 2016
Etapa nationala, Iasi 28-29 mai: Univ. "Gheorghe Asachi", Iasi: Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata; Facultatea de Mecanica
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link
[ x ]

Către elevii participanţi la Concursul de Creativitate în Fizică şi Tehnologii
„Ştefan Procopiu”, Ediţia a XIX-a, Etapa interjudeţeană, Iaşi 28-29 mai 2016

Program de desfasurare      Fisa de lucru - Grupuri de cooperare


Recomandăm elevilor participanţi la Secţiunile Concursului (Grupuri de cooperare, Tehnici computaţionale, Compoziţii – Film şi celelalte) să utilizeze calculatoarele personale (laptopuri) dacă folosesc alte programe decât Word, Excel, Power PointAdobe.
Recomandam acestor elevi să aibă şi un prelungitor cu priză multiplă (5 m).


REPARTIZAREA SECŢIUNILOR CONCURSULUI

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi (Copou, Sala Paşilor Pierduţi)

I. LUCRĂRI SCRISE Fizică – GimnaziuBiblioteca Facultăţii;
I. LUCRĂRI SCRISE Fizică – Licee teoretice şi tehnologiceBiblioteca Facultăţii;
II. TEHNICI DE LABORATOR Fizică – GimnaziuSălile III 9, III 12, III 7; referate, P8;
II. TEHNICI DE LABORATOR Fizică - Licee teoretice şi tehnologice Sălile III 10, III 16; referate, P2;
II. TEHNICI DE LABORATOR Electronică – Licee tehnologiceSala III 37;
III. GRUPURI DE COOPERARE Fizică – GimnaziuAmfiteatrul P6, vizionare în P7;
III. GRUPURI DE COOPERARE Fizică - Licee teoretice şi tehnologiceAmfiteatrul P6, vizionare în P7;
IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE Fizică – GimnaziuAmfiteatrul P5;
IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE Fizică - Licee teoretice şi tehnologiceAmfiteatrul P4;
IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE Electronică - Licee tehnologiceAmfiteatrul P4;
V. LUCRĂRI PRACTICE (FIZICĂ APLICATĂ) Fizică – Gimnaziu, licee teoretice şi tehnologiceSala Paşilor Pierduţi;
V. LUCRĂRI PRACTICE (FIZICĂ APLICATĂ) Electronică - Licee teoretice şi tehnologiceSala Paşilor Pierduţi;
V. LUCRĂRI PRACTICE (FIZICĂ APLICATĂ) Mecatronică - Gimnaziu, licee teoretice şi tehnologiceSala Paşilor Pierduţi;
VI. TEHNICI COMPUTAŢIONALE Fizică – Gimnaziu, licee teoretice şi tehnologiceSala III 19;
VII. COMPOZIŢII (FILM, ARTE PLASTICE, LITERATURĂ, TEATRU) Fizică - Gimnaziu, licee teoretice şi tehnologiceSala Paşilor Pierduţi;
VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE Fizică - Gimnaziu şi licee teoreticeSala Paşilor Pierduţi;
VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE Electronică - Licee tehnologiceSala Paşilor Pierduţi;

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi (Splai Bahlui, Podu Roş)

II. TEHNICI DE LABORATOR Electrotehnică - Licee tehnologice
IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE Electrotehnică - Licee tehnologice
V. LUCRĂRI PRACTICE (FIZICĂ APLICATĂ) Electrotehnică - Gimnaziu, licee teoretice şi tehnologice
VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE Electrotehnică - Licee teoretice şi tehnologice

Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi (Splai Bahlui, Podu Roş)

II. TEHNICI DE LABORATOR Mecatronică - Licee tehnologice
IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE Mecatronică - Licee tehnologice
VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE Mecatronică - Licee tehnologice

Ora de începere a probelor - 9.30 la toate secţiunile.Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)            Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
2006-2016 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro