Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
  • Home
  • Editia 2017
  • Sectiuni
  • Evaluare
  • Editii
  • Press & Media
  • Anunturi
  • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 479042
Vineri, 23 Martie, 2018
Actualizare: 19 martie 2018

 


 

Concursul de creativitate „Ştefan Procopiu”

Ediţia a XX-a - martie - iunie 2017

ETAPA JUDEŢEANĂ IAŞI 2017

SESIUNEA I: 25-26 martie 2017
 Fizică (mecanică, termodinamică, fizică cuantică), Electronică
 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

SESIUNEA a II-a: 6-7 mai 2017
 Fizică (electricitate, electromagnetism), Mecatronică, Electrotehnică,
 Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

ETAPA INTERJUDEŢEANĂ, IAŞI, 27-28 mai 2017

 Fizică, Electronică, Mecatronică, Electrotehnică
 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

 

CONCURSUL DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU” este dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar: cl. a VI-a – a XII-a - gimnaziu, licee teoretice şi tehnologice.
Concursul se desfăşoară pentru disciplinele fizică şi tehnologiile înrudite, mecatronică, electronică, electrotehnică. 
Concursul se organizează pe baza acordurilor de colaborare dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din Iaşi:
- Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
- Forumul Inventatorilor Români din Iaşi.
Colaborarea are ca scop:
- valorificarea creativității științifice şi tehnice a elevilor, stimularea potenţialului creativ al elevilor, dezvoltarea de competenţe trans-disciplinare la elevi (comunicare, rezolvare de probleme, TIC, cooperare în realizarea de proiecte etc.);
- stimularea interesului elevilor pentru aprofundarea studiului fizicii şi al tehnologiilor înrudite şi orientarea traseului şcolar al elevilor către o carieră profesională în aceste domenii.
Concursul răspunde unor cerinţe pedagogice, precum:
- reflectarea în evaluarea rezultatelor şcolare a capacităţilor de transfer şi de creativitate ale elevilor; 
- aprecierea profilului creativ al fiecărui elev – abilităţi de gândire teoretică, experimentală, tehnică, intuitivă (perspicacitate), imaginaţie științifică anticipativă, flexibilitatea, productivitatea gândirii, originalitate, elaborare etc.;
- stimularea performanţelor elevilor într-un spectru de inteligenţe larg - logico-matematic, verbal-lingvistic, vizual-spațial, naturalist, chinestezic, interpersonal, intra-personal, muzical, existenţial etc. (H. Gardner) - prin extinderea gamei de rezultate ale învățării evaluate.
Prin practicile sale, Concursul promovează concepţia conform căreia performanțele învățării se regăsesc la „intersecția” favorabilă a două dimensiuni ale personalităţii:
- ansamblul profilurilor creative specifice (categorii de competenţe valorizate în disciplinele studiate), reprezentate prin diplomele acordate în Concurs; 
- ansamblul profilurilor de inteligenţe (capacităţi individuale şi „distribuite în mediu”, favorabile manifestării performanţelor creative), reprezentate prin secţiunile Concursului.
În scopul armonizării acestor două dimensiuni ale personalităţii, Concursul propune:
Situații de evaluare - Secţiunile Concursului:
I. LUCRĂRI SCRISE - probe scrise (individuale);
II. TEHNICI DE LABORATOR – probe experimentale;
III. GRUPURI DE COOPERARE - proiecte de grup;
IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE - rapoarte de cercetare;
V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ (APLICATĂ) – lucrări practice;
VI. TEHNICI COMPUTAŢIONALE – software (educaţional, tehnologic);
VII. COMPOZIŢII – literatură, film, arte plastice, teatru pe teme ştiinţifice;
VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE – proiecte de afaceri.
Criterii de evaluare - Diplomele acordate:
ARHIMEDE – gândire intuitivă (holistă, spirit de observaţie şi perspicacitate);
NEWTON – gândire analitică (teoretică, ştiinţifică);
COPERNIC – flexibilitatea gândirii ştiinţifice;
GALILEI – gândire experimentală (priceperea de a experimenta);
EDISON – productivitatea (fluiditatea) gândirii ştiinţifice/ tehnice;
COANDĂ – gândire tehnică (adecvarea gândirii la realitate);
JULES VERNE – imaginaţie ştiinţifică anticipativă;
EINSTEIN – originalitatea gândirii ştiinţifice;
PROCOPIU – spectru larg de aptitudini ştiinţifice/ tehnice.

Prof. Iulian Leahu, octombrie 2016

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Etapa judeteana, Iasi 2018
Etapa interjudeteana, 26-27-28 mai 2018:
Statiune Mamaia - Fizica si Electronica;
Iasi - Electrotehnica si Mecanica - Univ. Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata; Facultatea de Mecanica
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link
[ x ]

Concursul de creativitate "Ştefan Procopiu" 
Fizică, Electronică, Mecatronică, Electrotehnică
Ediţia a XXI-a, 2017-2018


Organizarea secțiunilor concursului pentru etapa județeană, Iaşi


REPARTIZAREA ELEVILOR


Sesiunea I, 24-25 martie 2018 - Fizică, Electronică
Locul desfăşurării: Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
REPARTIZAREA SĂLILOR PENTRU SECŢIUNILE CONCURSULUI (24-25 martie 2018)
Secţiuni organizate pentru fizică: I. Lucrări scrise: gimnaziu - Amfiteatrul P2”; liceu –Biblioteca „Gh. Asachi; II.Tehnici de laborator: gimnaziu – Sălile III.7, III.9; liceu – Sala III.10; referate laborator: gimnaziu – Amfiteatrul P8, Sala III.16; liceu – Amfiteatrul P8; III. Grupuri de cooperare: gimnaziu - Amfiteatrul P7; liceu - Amfiteatrul P6; IV. Referate ştiinţifice: gimnaziu - Amfiteatrul P5; liceu - Amfiteatrul P4; V. Lucrări practice, fizică – Culoar P6; VI. Tehnici computaţionale, fizică+electronică – Laborator III.19 PAC; VII. Compoziţii pe teme ştiinţifice – Aula „Gh. Asachi”; VIII. Proiecte antreprenoriale - Sala III. 12; Secretariatul concursului– Sala de consiliu.
Secţiuni organizate pentru electronică: II. Tehnici de laborator - Sala III.37 - Laborator SCS; IV. Referate ştiinţifice - Sala III.37 - Laborator SCS; V. Lucrări practice – Culoar P6; VIII. Proiecte antreprenoriale –Sala III. 12.


Concursul începe sâmbătă, 24 martie 2018, la ora 9.00 pentru secțiunile II - VIII.
Secțiunea I. Lucrări scrise-fizică începe la ora 9.30.
Membrii comisiilor sunt solicitați să fie prezenți sâmbătă, 24 martie, la ora 8.30.
Președinții și reprezentanți ai comisiilor sunt solicitați să fie prezenți la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (Copou) vineri, 23 martie, ora 16, la întâlnirea de pregătire a spațiilor pentru desfășurarea concursului.


Inscriere: Listele cu elevii înscrişi se transmit domnului prof. Mihai Keller, Colegiul „Garabet Ibrăileanu” Iaşi, mihai.keller@gmail.com , până în data de 19 martie 2018, folosind Tabelul de inscriere.
Sesiunea a II-a, 21-22 aprilie 2018 - Mecatronică, Electrotehnică
Locul desfăşurării: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi; Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Secţiuni organizate pentru fizică: 4. Referate ştiinţifice; 5. Lucrări practice; 6. Tehnici computaţionale; 7. Compoziţii pe teme ştiinţifice (film); 8. Proiecte antreprenoriale.
Secţiuni organizate pentru electrotehnică: 2. Tehnici de laborator; 4. Referate ştiinţifice; 5. Lucrări practice; 6. Tehnici computaţionale; 7. Compoziţii pe teme ştiinţifice (film); 8. Proiecte antreprenoriale.
Secţiuni organizate pentru mecatronică: 2. Tehnici de laborator; 4. Referate ştiinţifice; 5. Lucrări practice; 6. Tehnici computaţionale; 7. Compoziţii pe teme ştiinţifice (film); 8. Proiecte antreprenoriale.
Dragi elevi, dragi profesori

Din partea instituţiilor de învăţământ superior din Iaşi partenere ale concursului, transmitem elevilor şi profesorilor îndrumători invitaţia de a realiza lucrări sub coordonarea cadrelor didactice universitare.

Temele propuse pot fi abordate pentru secţiunile concursului:
Referate ştiinţifice (cercetări bibliografice, studii teoretice şi experimentale, comunicări ştiinţifice);
Lucrări practice (construcţii de dispozitive, demonstraţii şi determinări experimentale);
Tehnici computaţionale (modelări computerizate, simulări de procese, pagini web, determinări experimentale);
Compoziţii – Film (filme didactice/ ştiinţifice pe temele propuse);
Proiecte antreprenoriale (proiecte de afaceri pe temele propuse).

Din partea învăţământului preuniversitar, persoanele de contact sunt:
- Prof. Laura Ciocoiu (electronică, licee teoretice şi tehnologice, gimnaziu), lauraciocoiu@yahoo.com
- Prof. Irina Zamfirescu (electrotehnică, licee teoretice şi tehnologice, gimnaziu), irizamf@yahoo.com
- Prof. Magdalena Postolache (mecatronică, licee teoretice şi tehnologice, gimnaziu), magda.postolache@yahoo.com


Teme propuse de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Teme propuse de Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Teme propuse de Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi


Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)            Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
2006-2017 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro