Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"

Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Întrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 362883
Vineri, 09 Octombrie, 2015
Actualizare: 20 aprilie 2015

 


Concursul de creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”

Ediţia a XVIII-a - 2015

CONCURSUL DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU” este dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar (clasele a VI-a – a XII-a) care studiază fizica şi disciplinele tehnologice înrudite, mecatronică, electronică, electrotehnică, automatică.
Etapa judeţeană (la Iaşi) a Concursului se organizează pe baza Acordurilor de colaborare dintre INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI şi INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR din Iaşi (respectiv, din județele organizatoare):

·Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
·Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
·Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
·Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
·Forumul Inventatorilor Români din Iaşi

Colaborarea are ca scop:

·creșterea interesului elevilor pentru studiul fizicii şi al disciplinelor tehnologice înrudite și creşterea performanţelor școlare;
·orientarea studiului fizicii şi al tehnologiilor înrudite către abordări interdisciplinare și transdisciplinare;
·realizarea de programe educaţionale comune, de aprofundare a disciplinelor studiate şi pregătire a elevilor pentru concurs;
·orientarea elevilor către o carieră profesională în aceste domenii etc.

Organizarea CONCURSULUI are următoarea configuraţie pentru disciplinele de concurs:

DISCIPLINA

FIZICĂ

MECATRONICĂ

ELECTRONICĂ

ELECTROTEHNICĂ

LOCUL DESFĂȘURĂRII
etapei judeţene (IAȘI)

Școala „Alexandru cel Bun” din Iaşi

FACULTATEA DE MECANICĂ
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

SECŢIUNILE CONCURSULUI (2014)

I. LUCRĂRI SCRISE

 

 

 

II. TEHNICI DE LABORATOR

II. TEHNICI DE LABORATOR

II. TEHNICI DE LABORATOR

II. TEHNICI DE LABORATOR

III. GRUPURI DE COOPERARE

 

 

 

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE

V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

VI. TEHNOLOGII INFORMATICE

VI. TEHNOLOGII INFORMATICE

VI. TEHNOLOGII INFORMATICE

VI. TEHNOLOGII INFORMATICE

VII. COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE

 

 

 

 

VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE

VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE

VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE

VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE

Concursul răspunde unor cerinţe pedagogice resimţite în şcoală, cum sunt:

· reflectarea în evaluare a abilităților de transfer şi de creativitate ale elevilor;
·aprecierea profilului creativ al fiecărui elev - gândire teoretică, gândire experimentală, gândire tehnică, imaginaţie științifică anticipativă, gândire intuitivă (perspicacitate), flexibilitatea gândirii, fluiditatea/ productivitatea gândirii, originalitate, elaborarea gândirii etc.;
·încurajarea manifestărilor elevilor într-un spectru de inteligenţe larg (H. Gardner) - logico-matematic, lingvistic, spațial, naturalist, interpersonal, intra-personal, chinestezic, muzical, existenţial etc.;
·extinderea gamei de rezultate ale învățării evaluate, adecvate profilului intelectual al fiecărui elev – lucrări scrise, lucrări de laborator, proiecte de grup, referate ştiinţifice, lucrări practice, software educaţional, eseu ştiinţific, arte vizuale, film ştiinţific, teatru pe teme ştiinţifice.

Concursul promovează ideea că performanțele învățării se regăsesc, pentru fiecare elev, la „intersecția” într-un spectru cât mai extins a  două dimensiuni ale intelectului sau „înfăţişări” ale personalităţii fiecărui elev, şi anume:

1. ansamblul profilurilor creative (productive) variate ale elevilor - competenţe valorizate în disciplinele studiate - reprezentate prin criteriile de evaluare a performanţelor creative (Diplomele acordate în Concurs), reflectând atât structura internă (aptitudinile şi motivaţiile fiecărui elev pentru disciplinele studiate), cât şi mediul extern (ansamblul competenţelor valorizate în domeniile studiate);
2. ansamblul profilurilor de inteligențe ale elevilor - contexte favorabile evaluării competențelor vizate - configurate prin ansamblul situaţiilor (de învăţare, de evaluare a rezultatelor învăţării) ce reflectă „porţile de acces” – cum spune H. Gardner - ale oricărui elev în disciplina de studiu (prin Secţiunile Concursului), favorabile manifestării şi evaluării performanţelor creative.

În scopul armonizării celor două dimensiuni ale performanţelor şcolare – a relaţiei dintre potențialul creativ şi profilul de inteligențe ale fiecărui elev - Concursul „Ştefan Procopiu” dezvoltă mijloace şi tehnici de evaluare reprezentate prin:

Criteriile de evaluare (Diplomele acordate în Concurs):
ARHIMEDE – gândire intuitivă (holistă, perspicacitate);
NEWTON – gândire analitică (teoretică, ştiinţifică);
COPERNIC – flexibilitatea gândirii ştiinţifice;
GALILEI – gândire experimentală (priceperea de a experimenta);
EDISON – productivitatea (fluiditatea) gândirii ştiinţifice/ tehnice;
COANDĂ – gândire tehnică (adecvarea gândirii la realitate);
JULES VERNE – imaginaţie ştiinţifică anticipativă;
EINSTEIN – originalitatea gândirii ştiinţifice;
PROCOPIU – spectru larg de aptitudini ştiinţifice/ tehnice.

Situațiile de evaluare (Secţiunile Concursului):
I. LUCRĂRI SCRISE - teste scrise, individuale;
II. TEHNICI DE LABORATOR - teste experimentale, de grup;
III. GRUPURI DE COOPERARE - proiecte de grup;
IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE - rapoarte de cercetare, individuale sau de grup;
V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ (APLICATĂ) – lucrări practice, individuale sau de grup;
VI. TEHNICI INFORMATICE – software educaţional (modelare matematică a fenomenelor fizice
cu ajutorul calculatorului, individuală sau de grup);
VII. COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE – film ştiinţific, arte vizuale, literatură,
teatru pe teme ştiinţifice – lucrări individuale sau de grup;
VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE – proiecte de afaceri (producţie, servicii etc.)
valorificând competenţele elevilor pentru domeniile profesionale.

Prof. Iulian Leahu, martie 2015

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Etapa judeteana Iasi (Fizica, Electronica, Mecatronica, Electrotehnica): 28 - 29 martie 2015
Etapa interjudeteana, Durau (Neamt), 29 mai - 1 iunie si Iasi , 5 - 6 iunie 2015
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link
[ x ]

REZULTATE CONTESTATII

REZULTATELE FINALE ale etapei interjudeţene a Concursului de creativitate
"Stefan Procopiu", Editia a XVIII-a, 2015

Festivitatea de premiere - Duminica 31 mai 2015, ora 15.00, in sala de conferinte a Centrului ecumenic Daniil Sihastrul

 

 

 


Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)            Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
2006-2015 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro