Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"

Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Întrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 334976
Duminica, 29 Martie, 2015
Actualizare: 22 ianuarie 2015

 


Concursul de creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”

Ediţia a XVIII-a - 2015

CONCURSUL DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU” este dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar (clasele a VI-a – a XII-a) care studiază fizica şi disciplinele tehnologice înrudite, mecatronică, electronică, electrotehnică, automatică.
Etapa judeţeană (la Iaşi) a Concursului se organizează pe baza Acordurilor de colaborare dintre INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI şi INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR din Iaşi (respectiv, din județele organizatoare):
·Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
·Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
·Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
·Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
Colaborarea are ca scop:
·deschiderea studiului fizicii şi al tehnologiilor înrudite către abordări inter și trans-disciplinare;
·creșterea interesului elevilor pentru studiul acestor discipline și ameliorarea performanţelor școlare;
·realizarea de proiecte şi programe educaţionale comune, de aprofundare a disciplinelor studiate;
·orientarea elevilor către o carieră profesională în aceste domenii etc.

Organizarea CONCURSULUI PE DISCIPLINE are următoarea configuraţie:

DISCIPLINA

FIZICĂ

MECATRONICĂ

ELECTRONICĂ

ELECTROTEHNICĂ

AUTOMATICĂ

LOCUL DESFĂȘURĂRII
etapei judeţene (IAȘI)

Școala „Alexandru cel Bun” din Iaşi

FACULTATEA DE MECANICĂ
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

SECŢIUNILE CONCURSULUI (2014)

I. LUCRĂRI SCRISE

 

 

 

II. TEHNICI DE LABORATOR

II. TEHNICI DE LABORATOR

II. TEHNICI DE LABORATOR

II. TEHNICI DE LABORATOR

III. GRUPURI DE COOPERARE

 

 

 

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE

V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

VI. TEHNOLOGII INFORMATICE

VI. TEHNOLOGII INFORMATICE

VI. TEHNOLOGII INFORMATICE

VI. TEHNOLOGII INFORMATICE

VII. COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE

 

 

 

 

VIII. ANTREPRENORIAT

VIII. ANTREPRENORIAT

VIII. ANTREPRENORIAT

VIII. ANTREPRENORIAT

Concursul răspunde unor cerinţe resimţite în şcoală, cum sunt:
· reflectarea în evaluare a abilităților de transfer şi de creativitate ale elevilor;
·aprecierea profilului creativ al fiecărui elev (T.M. Amabile, J. Renzulli) - gândire teoretică, experimentală, tehnică, imaginaţie științifică anticipativă, sensibilitate la probleme, flexibilitatea gândirii, fluiditatea/ productivitatea gândirii, originalitate, elaborare etc.;
·încurajarea manifestărilor elevilor într-un spectru de inteligenţe larg (H. Gardner) - logico-matematic, lingvistic, spațial, naturalist, interpersonal, intra-personal, chinestezic etc.;
·extinderea gamei de produse ale învățării evaluate, adecvate profilului intelectual al fiecărui elev.
Concursul promovează ideea că performanțele învățării se regăsesc, pentru fiecare elev, la intersecția favorabilă a două dimensiuni, cuprinzând:
·ansamblul profilurilor creative - competenţe valorizate în disciplinele studiate;
·ansamblul profilurilor de inteligențe - contexte favorabile evaluării competențelor vizate.
În scopul armonizării celor două dimensiuni – a relaţiei dintre potențialul creativ şi profilul de inteligențe (dotarea intelectuală) al fiecărui elev - Concursul dezvoltă tehnici de evaluare reprezentate prin:

CRITERIILE DE EVALUARE - diplomele acordate în concurs:
ARHIMEDE – gândire intuitivă, spirit de observaţie, perspicacitate;
COPERNIC – flexibilitatea gândirii;
GALILEI – priceperea de a experimenta;
NEWTON – gândire teoretică/ analitică;
EDISON – productivitatea (fluiditatea) gândirii;
COANDĂ – aptitudini tehnice (adecvarea gândirii la realitate);
JULES VERNE – imaginaţie anticipativă;
EINSTEIN – originalitatea gândirii;
PROCOPIU – spectru larg de aptitudini ştiinţifice/ tehnice.

SITUAȚIILE DE EVALUARE - secţiunile concursului:
I. LUCRĂRI SCRISE - teste scrise, individuale;
II. TEHNICI DE LABORATOR - teste experimentale, individuale sau de grup;
III. GRUPURI DE COOPERARE - proiecte de grup;
IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE - rapoarte de cercetare, individuale sau de grup;
V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ (APLICATĂ) – lucrări practice, individuale sau de grup;
VI. TEHNOLOGII INFORMATICE – modelare pe computer;
VII. COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE - film, arte vizuale, literatură, teatru;
VIII. ANTREPRENORIAT – proiecte de afaceri (producţie, servicii etc.) în fizică şi în tehnologiile înrudite.

 

Prof. Iulian Leahu, Ianuarie 2014

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Etapa judeteana Iasi (Fizica, Electronica, Mecatronica, Electrotehnica, Automatica): 28 - 29 martie 2015
Etapa nationala 29 mai - 1 iunie 2015
Tabara de creativitate stiintifica Navodari-Constanta
Link
[ x ]

Informaţii privind etapa judeţeană a Concursului de creativitate
"Ştefan Procopiu", Iaşi, 28-29 martie 2015


Rezultatele concursului (partial, unele secţiuni se desfăşoară şi duminică 29 martie)

Lucrari scrise:  VI   VII   VIII  IX   X   XI   XII

Tehnici de laborator - Fizica:     VIII     IX     XI    

Referate stiintifice - Fizica    Gimnaziu     Liceu       

Fizica tehnologica:     Fizica aplicata     Mecatronica    

Tehnici informatice:     Fizica

Compozitii pe teme stiintifice:     Literatura      Arte plastice      Film      Teatru

Proiecte antreprenoriale:     Fizica  


Contestaţiile se depun la Secretariatul Şcolii Gimnaziale “Al. cel Bun” Iaşi, Luni, 30 martie 2015 în intervalul 10-16.

Afişarea rezultatelor finale şi a listelor cu elevii propuşi pentru etapa Naţională – Luni, ora 21.00


Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)            Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
2006-2015 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro